meta

Trafikalt grunnkurs Kristiansand

Du trenger dette obligatoriske kurset som starten på føreropplæringen for bil hvis du er under 25 år

Hos Cruise Trafikkskole foregår Trafikalt grunnkurs i våre lokaler på Sør Arena. Er du over 25 år, trenger du kun delene:  førstehjelpskurset og mørkekjøring /trafikant i mørket.

Adresse: Stadionveien 21

Målet med Trafikalt grunnkurs er å gi nybegynnere nødvendig kunnskap og forståelse for å kunne håndtere ulike trafikksituasjoner på en sikker måte.

Etter fullført kurs vil du motta et kursbevis, som er nødvendig for å kunne øvelseskjøre.

Let’s go! 😁

Oversikt datoer

Trafikalt grunnkurs inneholder 5 kurskvelder fordelt på 2 uker. 

Førstehjelp: 28.okt kl17


Trafikant i mørket: 29.okt kl 17:30

Fyll ut kontaktskjema for å melde interesse

Påmelding til
Trafikalt grunnkurs

Ring 381 34 766 eller bruk skjemaet

Du får beskjed når vi har nye datoer klare for neste kurs.

Innhold i kurset

Del 1: Grunnleggende forståelse

Her lærer du om trafikkregler, skilting, vikeplikt og andre grunnleggende aspekter ved å være en trafikant.

Målet er å gi en forståelse for hvordan man skal oppføre seg i ulike trafikksituasjoner, og bidra til god kommunikasjon mellom ulike trafikant grupper.

Mørkekjøring trafikalt grunnkurs kristiansand

Del 2: Trafikant i mørket

Her får du erfaring med å oppleve kjøring i mørke forhold, noe som er spesielt viktig i de norske vintermånedene.

Dette inkluderer håndtering av lys, reflekser og andre forhold som påvirker sikt og kjøreforhold i mørket.

førstehjelp - Trafikalt grunnkurs kristiansand

Del 3: Førstehjelp

Denne delen fokuserer på grunnleggende førstehjelp og plikter i trafikken, hvordan man skal opptre i en nødsituasjon og hvordan man kjører i mørket.

Dette inkluderer bruk av lys og reflekser for å sikre god synlighet.

Del 4: Øvelseskjøring

Her lærer du om regler for øvelseskjøring og sammenhengen mellom opplæring, mengdetring og øvelseskjøring.

Du vil også lære om intensjonen bak føreropplæringen og hvordan kjøreerfaring forebygger ulykkesrisikoen. 

Trafikant - Trafikalt grunnkurs kristiansand

Del 5: Mennesket i trafikken

Denne delen av kurset tar sikte på å utvikle bevissthet om risikofaktorer i trafikken og hvordan man kan utvikle gode holdninger som fremmer trafikksikkerhet.

Dette inkluderer også temaer som rus og rusmiddelpåvirkning, distraksjon og hastighet.

Påmelding til
Trafikalt grunnkurs

Ring 381 34 766 eller bruk skjemaet