meta
Artikkel

Hva er reglene for øvelseskjøring?

Margrethe Larsen
Margrethe Larsen

Daglig leder og trafikklærer
Cruise Trafikkskole AS

Viktige ting å vite om øvelseskjøring

Først og fremst er Trafikalt grunnkurs obligatorisk, og det må gjennomføres uavhengig av hvilken førerkortklasse du sikter på. Dette kurset består av 17 timer og tilbys både av trafikkskoler og noen offentlige skoler. Du kan starte kurset når du er 15 år gammel. Det er imidlertid unødvendig å gjennomføre kurset hvis du allerede har førerkort for moped eller et annet kjøretøy.

Hvis du er eldre enn 25 år, er du fritatt fra noen deler av trafikalt grunnkurs og trenger ikke øvelseskjøringsbevis. Likevel må du ta opplæring i mørkekjøring (kjøring om natten) og førstehjelpskurs før du kan ta den praktiske førerprøven. Hvis du tar den praktiske prøven mellom 16. mars og 31. oktober, kan du ta mørkekjøringen senere.

Når du har fullført Trafikalt grunnkurs, vil du få et bevis som gir deg lov til å øvelseskjøre fra du er 16 år. Hvis du har tatt kurset uten mørkekjøring, vil beviset kun være gyldig i perioden mellom 1. mars og 31. oktober.

Etter å ha gjennomført mørkekjøring, vil du få tilsendt et nytt bevis som tillater deg å øvelseskjøre hele året. Husk alltid å ha med deg dette beviset sammen med gyldig legitimasjon når du øvelseskjører.

Det anbefales at du kontakter en trafikkskole for råd og veiledning om øvelseskjøring og den videre føreropplæringen før du begynner å øvelseskjøre privat. Det er også fint hvis foreldre eller andre som du øvelseskjører med, kan delta på de første timene med en kjørelærer. Dette vil gi dere nyttige tips om hvordan dere kan gjøre øvelseskjøringen på en god, sikker og lærerik måte.

Husk at det er noen krav for øvelseskjøring:

  • Ledsageren (ofte foreldre eller familiemedlem) må være minst 25 år
  • Ledsageren må ha hatt et norsk førerkort for personbil sammenhengende i minst 5 år og i løpet av denne perioden ikke ha blitt fratatt førerkortet.
  • Ledsageren må til enhver tid være egnet til å kjøre bil, og for eksempel ikke være påvirket av rus eller sykdom.
  • Ledsageren kan ikke ta betalt for å kjøre med deg privat.
  • Bilen må være tydelig merket med en rød L på hvit bakgrunn.
  • Bilen må ha ekstra speil for din ledsager.
  • Bilen må tilhøre klasse B med en tillatt totalvekt på opptil 3500 kilo.
  • Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet.
  • Øvingsstedet må være tilpasset dine ferdigheter. Unngå således øving i tett trafikk og høy fart før du kan følge trafikken på en trygg måte.
  • Det er tillatt å øvelseskjøre på en øvingsbane eller et avsperret område når din ledsager har visuell kontakt med deg og kan gi instruksjoner.

  Lurer du på noe?

  Ring 381 34 766 eller bruk skjemaet