meta

Førerkort klasse B

Kom i gang med førerkortet hos Cruise Trafikkskole

Opplæringen på førerkortet består av 4 trinn, med forskjellige fokus områder. Når du har kommet deg gjennom pensumet i føreropplæringen, så er du klar for førerprøve hos Statens vegvesen.

Trafikalt grunnkurs

Kjøreteknisk kompetanse

Trafikal del

Avsluttende opplæring

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne med øvelseskjøring og kjøretimer, må du først fullføre trinn 1, også kjent som Trafikalt Grunnkurs.

Førstehjelpskurs og Trafikant i mørket er en del av Trafikalt grunnkurs.

Når du har fullført trinn 1, vil du motta et bevis som gir deg tillatelse til å begynne med øvelseskjøring og føreropplæring.

Trinn 2

Kjøreteknisk kompetanse

På dette trinnet gjennomgår du opplæring for å kunne håndtere kjøretøyet rent teknisk.

På slutten av trinn 2 er det en obligatorisk kjøretime som kalles for Trinnvurdering 2. Denne må du gjennomføre sammen med en trafikklærer for å kunne gå videre til trinn 3.

Trinn 3

Trafikal del

I dette trinnet  vil du utvikle trafikale ferdigheter for å navigere i trafikken i harmoni med andre trafikanter i varierte veg og trafikkmiljø. Mot slutten av trinn 3 skal du kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig. 

For å gå videre til neste trinn må du ha gjennomført Sikkerhetskurs på øvingsbase og Trinnvurdering 3.

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Fokuset på trinn 4 er risikoforståelse og selvinnsikt. Her vil du øve selvstendig på vei, for å videreutvikle din kompetanse som sjåfør og kunne unngå ulykker. Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk.

Førerprøve

Gratulerer, du er i mål!

Siste vurdering i opplæringen er førerprøve, ofte kalt for oppkjøring. På førerprøven kjører du selvstendig sammen med en sensor fra Statens Vegvesen. Førerprøven varer ca. 60 min.

Sensor vil på slutten av prøven gi deg tilbakemelding på om du har bestått eller ikke.

Lurer du på noe?

Ring 381 34 766 eller bruk skjemaet